ข้อกำหนดในการสอบ
10/02/2564 21:24 น.

 1.ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวพนักงาน/ลูกจ้างหรือบัตรที่สามารถระบุตัวตนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ
 2.ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างสอบ
 3.ห้ามใช้อินเทอร์เน็ตหรือเปิดโปรแกรมใดๆในระหว่างทำข้อสอบ
 4.ข้อสอบแต่ะละชุดจะไม่ซ้ำกันเนื่องจากลักษณะข้อสอบจะเป็นการสุ่มจากคลังข้อสอบ