📍 บุคลากรที่สมัครสอบ ICT TEST รอบวันอังคารที่ 3 พ.ค. 2565 เวลา 12.40 - 14.30 น. ขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสอบของตนเองล่วงหน้าก่อนวันสอบ 1 วัน
04/01/2566 10:05 น.
คลิกอ่าน..ข้อปฏิบัติสำคัญในการเข้าสอบ

🌟ตรวจสอบลิงก์ห้องสอบออนไลน์บนระบบ Webex Meeting ทางอีเมล์ TSU Mail ของตนเองได้ที่ คลิก TSU Mail